3.5.06

ελληνικό το όνομα Μπαμπαγκίντα!

Το κάτωθι άρθρο προτείνεται να διαβαστεί ως συνέχεια ενός παλαιοτέρου: ελληνική η λέξη τσουνάμι !

«Ω, άνδρες συμπαρετυμολογούντες,


Δίδωμι τήμερον υμίν καινοφανή ετυμολογίαν καταδεικνύουσα την ελληνικήν προέλευσιν του ανθρωπωνυμίου Μπαμπαγκίντα, όπερ ως γνωστόν κατέστη σύνθημα (χύδην: σύρμα) ωτινι οι της Βαρβακείου αγοράς κρεωπώλαι χρώμενοι την έλευσιν αγορανομικών ελεγκτών αλλήλοις ανήγγειλλον.

Ως γνωστόν και τοις μη μεμυημένοις έτι, πάσα λέξις ελληνικήν έλκει την καταγωγήν. Χρέος δ’ ημίν εστι, η ανακάλυψις και προβολή της πραγματικότητος ταύτης πάσι τοις Έλλησι, οίτινες διαφθαρέντες από χρόνου μακρού γλωσσικώς, εν αφασία τελούντες, της ελληνογλωσσίας δε μη κηδόμενοι, γλωσσικώς ανδράποδα τοις Αμερικανοσιωνισταίς υπό των παγκοσμιοποιητών γεγόνασι.

Προς τι άρα γε, ω άνδρες συμπαρετυμολογούντες, οι Ελληνοτραφείς κρεωπώλαι της ούτω καλουμένης Βαρβακείου Αγοράς τω ανθρωπωνυμίω Μπαμπαγκίντα δίκην συνθήματος εχρώντο;

Δήλον γαρ ότι την απωτέρα ελληνικήν αυτού προέλευσιν ειδότες την αλήθειαν ταύτην μυστικώς τε και συνθηματικώς ως σύγχρονοι Ελληνομύσται διελάλουν τοις αμυήτοις μεν, συναφές δε σύνθημα τη Βαρβακείω Αγορά εν ταυτώ εχρώντο.

Διότι Μπαμπαγκίντα αρχήθεν ην ο Βαρβακείτης Έλλην, όστις εις τας της Λιβύης, τουτέστιν εις τας της Σαχαρίου Αφρικής αποικίας, υπό των ελληνοφώνων Βερβερίνων δι’ ηχηροποιήσεως βαρβαρικής Μπαρμπαγκίντης εκλήθη, είτα δε διά συμφωνικής απλοποιήσεως ένεκεν της βαρβαρικής αδυναμίας συμπροφοράς τριών διαδοχικών συμφώνων ελέχθη Μπαμπαγκίντης, διά να προσαρμοσθή τέλος αναλογικώς εις τα πολλά εκ της Κεντρώας Αφρικής εις –ίντα ανδρωνύμια. Ούτω δε εκαλούντο οι Βαρβακείται Έλληνες άποικοι της Λιβύης και της υποσαχαρίου Αφρικής και κατά τους Μέσους Χρόνους (ως κοπτικαί και αιθιοπικαί επιγραφαί τε και πάπυροι προσμαρτυρούσι), οίτινες συν τω χρόνω συνεμίγησαν τοις εντοπίοις απογόνους μέλανας μυριάδας γεννήσαντες.

Τούτων δε των θωμαστών προγόνων φερώνυμος απόγονος ο του ποδοσφαίρου μέλας αστήρ εν Πειραιεί αφίκετο, ίνα υπομνήσει διά της συνθηματικής οδού την Βαρβακείαν ελληνίδα φυλήν της αρχαίας Λιβύης και Κεντρώας Αφρικής.

Όστις δε παρά τα τεκμήρια ταύτα αλλότρια έτυμα αντεπικαλείται, δήλον ότι κακόβουλος ανθέλλην και μισέλλην εστί και ανάξιος στήναι υπό την τζιροπούλειον αιγίδα».

Συγγραφέας: Ελληνοτρίβης.

9 σχόλια:

Sraosha είπε...

Χόχο, θεσπέσιο!

Μπαμπαγκίντα!

Ανώνυμος είπε...

Και, βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν προυφέρετο εξ αρχής το β ως [b], όπερ οι Ινδοευρωπαϊσταί φασι. Εκεί στη Μπαρμπαριά ηχηροποιήθηκε...

Αταίριαστος είπε...

Ναι, εσύ κάνεις πλάκα, αλλά αν το δουλέψεις λίγο και το στείλεις σε κανένα ελληνοκεντρικό περιοδικό δεν αποκλείεται να το δεις δημοσιευμένο!

funEL είπε...

... γιατί δηλαδή ...
υπάρχει λέξη που δεν έχει ΕΛληνική ρίζα??
(εδώ οι Φιλιππίνες πήραν το όνομά τους από τον Φίλιππο τον μακεδόνα κατα ρητές δηλώσεις του Προφήτου Πλασιέ Λιάκουρα)

στο τσουτσουνάμι θα κολλήσουμε?

Tero είπε...

Εδώ είναι ελληνική λέξη το... κιμονό! Το μπαμπαγκίτα σας πείραξε;

Αουλαμπακούμ!

Μπαχλαμπουχλαντάκ!

Μη με κοιτάτε έτσι, ελληνικά μιλάω...

Χαχαχαχαχα...

Tero

Johny B.Good είπε...

Tέλειο ! Και όντως θυμήθηκα το "Γάμος αλά ελληνικά", όπου ο ΕΛληναράς εστιάτορας εξηγεί πολύ πειστικά ότι το ΚΙΜΟΝΟ είναι γνήσια ελληνική λέξη...

Φοινικιστής είπε...

> εδώ οι Φιλιππίνες πήραν το όνομά τους από τον Φίλιππο τον μακεδόνα κατα ρητές δηλώσεις του Προφήτου Πλασιέ Λιάκουρα

Δεν αμφιβάλλω ότι είπε μια τέτοια ανακρίβεια. Όμως, οι τηλεπλασιέ χρειάζονται ειδικό αφιέρωμα, που θα γίνει κάποια στιγμή. Προηγείται αφιέρωμα στους "ελληνοκεντρικούς" του διαδικτύου.

Notix είπε...

Διαμαρτύρομαι που το εξαιρετικό αυτό πόνημα δεν είναι γραμμένο σε πολυτονικό! Αγράμματε συγγρφεύ!

Λευτέρης-Δικαίος Παπαδέας είπε...

Καταπληκτικό!
Αντί να μας τρελάνουν οι "ελληνοκεντρικοί", να τους τρελάνουμε εμείς!
Βεβαίως η ελληνικότητα του επωνύμου του ελληνογενούς ποδοσφαιριστή προσμαρτυρείται και εκ του ονόματός του: Αρούνα, τουτέστιν Αρίων!
Χα χα χα!