8.3.08

«Τα Αγγλικά είναι ελληνική διάλεκτος» (3)


Ο καθηγητής Σταύρος Θεοφανίδης γράφει:

«παρακαλώ να δοθεί απάντηση στα 15 ελέγξιμα στοιχεία που αναφέρονται στην σελίδα 18 του βιβλίου μου "Τα αγγλικά είναι ελληνική διάλεκτος".
Επίσης, να διαβάσουν ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ιστορία για τις σχέσεις των Ελλήνων ναυτικών με τους Άγγλους στο βιβλίο: «The extraordinary voyage of Pytheas the Greek, the man who discovered Britain» που αναφέρεται στην σελίδα 15 του βιβλίου μου "Τα αγγλικά είναι ελληνική διάλεκτος". Ο συγγραφέας του είναι άγγλος καθηγητής πανεπιστημίου (να διαβάσουν και την εξαιρετική του βιβλιογραφία).
Να μάθουν όλοι οι αναγνώστες μας ότι το πρώτο-πρώτο ΣΧΟΛΕΙΟ στον κόσμο ήταν το ΛΙΜΑΝΙ και όχι φυσικά τα λεξικά!
Επίσης, τους παρακαλώ να διαβάσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις παραπάνω συμβουλές και κυρίως να εξηγήσουν τις αναφορές των λέξεων από το ετυμολογικό λεξικό Skeat, το οποίο αναγνωρίζει την συμβολή των Ελληνικών στην διαμόρφωση της Αγγλικής διαλέκτου με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ παραδείγματα λέξεων, που δεν έχουν καμία σχέση με τους Ολυμπιακούς αγώνες και τον Ολυμπιακό!
Παρόλα αυτά, ευχαριστώ όλους τους σχολιαστές για το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με το βιβλίο μου».


Θα κάνω μερικά σχόλια, αλλά προηγουμένως παραπέμπω σε δύο κείμενα που δείχνουν ποια μέθοδο ακολουθεί ο καθηγητής:

1. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει· νόμους έχει;
2. Τα αγγλικά είναι ελληνική διάλεκτος… αποδεδειγμένα

Επίσης, για το ίδιο θέμα έχουμε δημοσιεύσει και εμείς δύο σημειώματα:

1. «Τα Αγγλικά είναι ελληνική διάλεκτος» (1)
2. «Τα Αγγλικά είναι ελληνική διάλεκτος» (2)

Σχετικά με τη σελ. 18 του βιβλίου του κ. Θεοφανίδη, ας σημειωθούν τα εξής.

Η αδιαμφισβήτητη ελληνική καταγωγή του λατινικού αλφαβήτου δεν αποδεικνύει ότι η αγγλική γλώσσα αποτελεί ελληνική διάλεκτο. Ο καθηγητής συγχέει δύο διαφορετικά
πράγματα, τη γλώσσα και το σύστημα γραφής. Η γλώσσα υπάρχει καθ’ εαυτήν, κυρίως ως προφορικός λόγος. Η γραφή την αποτυπώνει εκ των υστέρων. Ακόμη και να μην έχει
γραφεί ποτέ ούτε μία λέξη σε κάποια γλώσσα, και πάλι πρόκειται για γλώσσα. Η αρχαιοελληνική προέλευση ενός συστήματος γραφής το οποίο χρησιμοποιούν οι Άγγλοι αποτελεί θέμα άσχετο με την καταγωγή της Αγγλικής ως γλώσσας. Και το ελληνικό αλφάβητο έχει φοινικική καταγωγή,η οποία ωστόσο δεν οδηγεί σε κανένα συμπέρασμα για την προέλευση της ελληνικής ως γλώσσας.

Η παραπομπή στον Diringer από τον Θ. στη σελ. 18 του βιβλίου του δεν ήταν αναγκαία, γιατί κανείς δεν αμφισβητεί ότι το λατινικό αλφάβητο έχει ελληνική προέλευση. Αφού όμως ο καθηγητής αναφέρει τον Diringer, για λόγους συνέπειας καλό θα ήταν να πληροφορήσει τους αναγνώστες του τι γράφει ο Diringer και για άλλα θέματα, όπως για τη φοινικική προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου. Και πάντως αξίζει να επισημανθεί ότι τα όσα υποστηρίζει για θέματα γραφής ο Έλληνας καθηγητής στο βιβλίο του δεν έχουν επιστημονική βάση. Λ.χ. στη σελ. 74 κάνει λόγο για αλφαβητική ελληνική γραφή του 7.500 π.Χ. και τη χαρακτηρίζει απόδειξη και τεκμήριο. Αναφέρει μάλιστα και την πηγή της πληροφορίας, ένα παλαιότερο άρθρο του περιοδ. Δαυλός.

Σχετικά με τις ετυμολογίες του καθηγητή ας σημειωθούν τα εξής: σε γενικές γραμμές, άλλες φορές η ελληνική λέξη αποτελεί πράγματι την πηγή της αγγλικής, ενώ άλλοτε ελληνική και αγγλική απλώς αντιστοιχούν μεταξύ τους. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι του παρόντος να επεκταθούμε. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει π.χ. η λ. bishop (< ελλην. ἐπίσκοπος), ενώ στη δεύτερη η λ. water (το ελλην. ὕδωρ απλώς αντιστοιχεί σε τύπους ινδοευρωπαϊκών γλωσσών). Ο καθηγητής όφειλε να πληροφορήσει τους αναγνώστες τι γράφουν έγκυρα ξένα λεξικά, λ.χ. το Webster, για καθεμιά από τις λέξεις των οποίων την ετυμολογία παραθέτει.

Ως προς το ετυμολογικό λεξικό Skeat, το οποίο επικαλείται ο Θεοφανίδης: το ότι «αναγνωρίζει την συμβολή των Ελληνικών στην διαμόρφωση της Αγγλικής διαλέκτου» (sic) δεν σημαίνει ότι θεωρεί ελληνική διάλεκτο την αγγλική γλώσσα. Και αν η Ελληνική ήταν μητέρα της Αγγλικής, μια τέτοια σχέση μεταξύ των δύο αυτών γλωσσών δεν θα κρινόταν μόνο σε επίπεδο λεξιλογίου, αλλά και γραμματικοσυντακτικής δομής.

Δεν είναι σαφές τι σημαίνει αυτό που γράφει ο Θεοφανίδης, ότι δηλ. «το πρώτο-πρώτο ΣΧΟΛΕΙΟ στον κόσμο ήταν το ΛΙΜΑΝΙ και όχι φυσικά τα λεξικά!» και πώς σχετίζεται με τα
συζητούμενα ετυμολογικά θέματα. Το λιμάνι, όπως και κάθε άλλος χώρος όπου μιλούν άνθρωποι, προσφέρεται για επιτόπια γλωσσολογική έρευνα, π.χ. για ανακάλυψη και καταγραφή νέων λέξεων ή σημασιών. Ωστόσο, εδώ μιλάμε για θέματα ετυμολογίας και γενικότερα ιστορικής και συγκριτικής γλωσσολογίας. Το αν μια ξένη λέξη έχει ελληνική προέλευση, αλλά και το αν μια ξένη γλώσσα αποτελεί ελληνική διάλεκτο θα μας το πει ο γλωσσολόγος, δεν θα το μάθουμε στο λιμάνι.

Επίσης, το περιεχόμενο ενός βιβλίου που μιλάει για θαλασσοπόρους δεν τεκμηριώνει τη θεωρία ότι τα Αγγλικά είναι Ελληνικά. Και αφού ο Θ. αναφέρει ότι ο συγγραφέας του
αγγλικού βιβλίου είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, καλό θα ήταν να πληροφορήσει τι υποστηρίζουν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές γλωσσολογίας, όχι για το ταξίδι του Πυθέα στη Βρετανία, αλλά για τις ετυμολογίες του βιβλίου Τα Αγγλικά είναι ελληνική διάλεκτος.

Ο Θ. στη σελ. 18 ισχυρίζεται ότι (δικά του τα έντονα γράμματα) «και οι δώδεκα (12) μήνες που χρησιμοποιούν οι Βρετανοί, έχουν ονόματα με Αρχαία Ελληνική προέλευση».

Αν ανατρέξει κανείς σε ετυμολογικές πληροφορίες του Online Etymology Dictionary ή του Merriam-Webster’s Online Dictionary, θα επιβεβαιώσει ότι τα ονόματα και των δώδεκα μηνών έχουν λατινική ετυμολογική προέλευση.

Σύμφωνα με το Online Etymology Dictionary το April πιθανώς ανάγεται στο ελλην. Ἀφροδίτη.

Ο Θ. υποστηρίζει ότι το February προέρχεται από το ελλην. θιβρός («θερμός, ζεστός», κατά το EWG). Δεν γνωρίζω από πού προκύπτει μια τέτοια ερμηνεία. Το Online
Etymology Dictionary γράφει ότι το λατ. februa «καθαρμοί», όπου ανάγεται το February, έχει άγνωστη προέλευση.

Επίσης, τα ονόματα Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος βασίζονται σε λατινικά αριθμητικά που απλώς αντιστοιχούν σε ελληνικά.

Ο Αγαπητός Τσοπανάκης (1994: 748) παραθέτει αναλυτικές ετυμολογικές πληροφορίες για τα ελληνικά ονόματα των μηνών σε υποκεφάλαιο για τα λατινικά δάνεια της Ελληνικής. Χαρακτηρίζει μάλιστα «εντυπωσιακή ομάδα» τα δώδεκα αυτά ονόματα. Για τις ετυμολογίες των συγκεκριμένων λέξεων, μπορεί κανείς να συμβουλευθεί τα αντίστοιχα λήμματα του ΛΚΝ και του ΛΝΕΓ2.

Τα ονόματα και των δώδεκα μηνών του χρόνου είναι λατινικά ως προς την ετυμολογική τους προέλευση. Αλλά ακόμη και αν δεχόμασταν ότι είναι ελληνικά, δεν θα προέκυπτε το συμπέρασμα ότι η Αγγλική προέρχεται από την Ελληνική. Με δεδομένο ότι πρόκειται για λέξεις με λατινική ρίζα, οδηγούμαστε τώρα στο συμπέρασμα ότι η Ελληνική είναι λατινική διάλεκτος; (!) Ο Τσοπανάκης (1994: 747-748) εξηγεί με ιστορικές αναφορές την παρουσία λατινικών και λατινογενών δανείων στην Ελληνική. Εν ολίγοις, η ετυμολογία των ονομάτων των μηνών, τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς ή οι Βρετανοί, σε καμιά περίπτωση δεν οδηγεί σε συμπεράσματα για την καταγωγή των γλωσσών μας.

Το ίδιο ισχύει και για τα ονόματα των επτά ημερών της εβδομάδας, καθώς και για όλες γενικά τις λέξεις που αναφέρει ο Θ. στη σελ. 18 –είτε έχουν πράγματι ελληνική ετυμολογική προέλευση (π.χ. το αγγλ. deacon ανάγεται στο ελλην. διάκονος) είτε όχι (π.χ. τα αγγλ. daughter και father απλώς αντιστοιχούν στα ελλην. θυγάτηρ και πατήρ. Όμοια σχέση μεταξύ τους έχουν από τη μια τα αγγλ. one, two, three κ.ο.κ. και από την άλλη τα αντίστοιχα ελλην. ένα, δύο, τρία κ.ο.κ.). Γενικά, από τη σελ. 18 του βιβλίου του Θ., όπως και γενικότερα από όλο το βιβλίο του, δεν θεμελιώνεται το συμπέρασμα ότι η αγγλική γλώσσα έχει ελληνική προέλευση.


Α. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΛΕΞΙΚΩΝ

ΛΚΝ
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών / Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη 1998: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

ΛΝΕΓ2
Μπαμπινιώτης Γεώργιος 2002 (2η έκδοση): Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. (Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας).

EWG
Hofmann J. 1950: Etymologisches Wörterbuch des Griechischen (München: R. Oldenbourg) [Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής, μτφρ. Αντωνίου Παπανικολάου (Αθήνα 1974)].

Β. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Τσοπανάκης Αγαπητός 1994: Νεοελληνική Γραμματική (Αθήνα: Εστία).

16 σχόλια:

Διαγόρας είπε...

Απίστευτο γέλιο. Για όλη την οικογένεια. Ευχαριστούμε για την ψυχαγωγία.

Νίκος Σαραντάκος είπε...

Επειδή ο κ. Θεοφανίδης είχε καλέσει κι εμένα να απαντήσω, να πω ότι καλύπτομαι απόλυτα από την απάντηση του Φοινικιστή (που άλλωστε χρησιμοποιεί αποσπάσματα απο σημείωμά μου, οπότε έχουμε διαπλακεί!)

ν.σ.

Ντροπαλός είπε...

Καλημέρα σας,
Βλέποντας πρώτα το απόσπασμα του βιβλίου σκέφθηκα να το σχολιάσω, νομιμοποιούμενος ως μη-ειδικός, που απαντά σε μη-ειδικό, αλλά θα ήταν εν πολλοίς επανάληψη των δικών σας σχολίων.
Σχετικά με τον Απρίλιο, το Λεξικό Μπαμπινιώτη, εξ όσων θυμάμαι, το συνδέει ετυμολογικά με τις λέξεις που σχετίζονται με το Λατινικό αντίστοιχω του "ανοίγω" (aprire) νομίζω. Αρκετά λογικό, εάν σκεφτεί κανείς ότι η Άνοιξη ξεκινά, μάλλον τον Απρίλιο παρά τον Μάρτιο, ο οποίος χαρακτηρίζεται γδάρτης και παλουκοκαύτης.
Πληροφορούμενος τον θάνατο του Ζακ Μεναχέμ, έψαχνα στο διαδίκτυο σχετικά με την ζωή του κλπ και ανάμεσα στα άσχετα αποτελέσματα, που είχαν εισχωρήσει βρήκα και το Hebrew is Greek.
Υποθέτω, πως όταν τα Αγγλικά θα πάψουν να είναι η εξ ορισμού γλώσσα της διεθνούς επικοινωνίας, επιστήμης κλπ και αντικατασταθούν από μία άλλη, τότε αυτή η άλλη θα αποδειχθεί ελληνική διάλεκτος.
Πολλοί λένε ότι θα είναι η Κίνα και τα Κινέζικα.
Κινεζικός χαιρετισμός είναι το Ni hao < N@ h@ro < Na haro < Να χαρώ (που σε συναντώ)
Έτσι απλά θέτουμε τις βάσεις για να θεωρήσουμε και τα κινεζικά, ελληνική διάλεκτο
:-)

nickel είπε...

Αν είναι να περάσει ο κ. Θεοφανίδης αποδώ, πείτε του τα παρακάτω:
Λεπτομερή απάντηση στα 15 ελέγξιμα στοιχεία που αναφέρει στη σελίδα 18 του βιβλίου του δεν πρόκειται να δώσει κανένας εδώ. Έχει πει, ίσως και γράψει, ο Ν.Σ., σχετικά με τούτα τα μυθεύματα, ότι πετάει ο άλλος την παπάρα του και άντε μετά εσύ να χάνεις την ώρα σου να αποδείξεις ότι δεν πετάει ο γάιδαρος (τα λόγια δικά μου, το νόημα του Ν.Σ.). Κύριε Θεοφανίδη, πρώτα θα πρέπει εσείς να αποδείξετε ότι είναι λανθασμένα αυτά που λένε σε σχέση με τα 15 στοιχεία σας οι έγκυρες αγγλικές πηγές (π.χ. Oxford English Dictionary).
Τι σημαίνει αυτό; Αφού γνωρίζετε τη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Σκέψης και Έρευνας, παίρνω στην τύχη ένα από τα «15 ελέγξιμα στοιχεία», το 12: Το 90%+ των λέξεων που αναφέρονται στα μέλη του σώματος έχουν ελληνική ρίζα: π.χ. ούς = ear, κ.λπ. Θα πρέπει να κάνετε έναν πλήρη κατάλογο με τις λέξεις που αναφέρονται στα μέρη του σώματος (πολύ θα ήθελα να δω έναν τέτοιο κατάλογο). Στη συνέχεια, για καθεμιά από αυτές τις λέξεις θα πρέπει να δώσετε την επικρατούσα ετυμολογία σύμφωνα με μία τουλάχιστον έγκυρη πηγή και, αν διαφωνείτε, το δικό σας αποδεικτικό υλικό, παρμένο κατά προτίμηση από άλλες έγκυρες πηγές. Στη διαδρομή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει ακριβώς και τη σημασία της «συγγενούς λέξης» (cognate) στη γλωσσολογία — δεν είναι σαν τους εξ αίματος συγγενείς στη γενεαλογία. Όταν θα έχετε κάνει αυτή τη δουλειά με αυτό τον τρόπο και για τα 15 στοιχεία και έχετε καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα, θα σας ανακηρύξουμε σωτήρα της ετυμολογίας ή μέγα θαυματουργό. Μέχρι τότε, οι υπόλοιποι παραμένουμε στα συμπεράσματα της επιστήμης: οι Άγγλοι έχουν αξιοποιήσει μεγάλο μέρος του πλούτου της ελληνικής γλώσσας, τα ποσοστά δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που αναφέρετε, ο τίτλος του βιβλίου σας είναι γελοίος και το περιεχόμενό του δεν αξίζει να χάνουμε το χρόνο μας.
Ας μου συγχωρήσετε το έντονο ύφος μου, αλλά να σας το πω κι αλλιώς: μπορεί ίσως να εντυπωσιάζετε κάποιους άσχετους με το θέμα που θέλουν να εντυπωσιαστούν, αλλά οι ειδικοί επιστήμονες γελούν μαζί σας. Σας αρέσει αυτό το πράγμα;

Θεόδωρος Πετράκος είπε...

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον το blog σας και όσα γράφετε εδώ, αλλά επειδή δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τη γλωσσολογία αλλά ούτε έχω διαβάσει το βιβλίο του κυρίου Θεοφανίδη, θα ήθελα να σας ζητήσω κάποιες διευκρινίσεις.

1) Αν έχω καταλάβει καλά, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο κύριος Θεοφανίδης, η αγγλική γλώσσα αποτελεί διάλεκτο της ελληνικής. Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, πρόκειται για πολύ σημαντική ανακάλυψη δεδομένου ότι, στα τόσες δεκάδες χρόνια που υπάρχει η γλωσσολογική επιστήμη, κανείς από τους θεράποντές της δεν είχε καταφέρει να το αντιληφθεί. Πολύ περισσότερο δε που ένα πολύ μεγάλο μέρος τους είναι, αναγκαστικά, εξοικειωμένοι τόσο με τα αρχαία Ελληνικά όσο και με την αγγλική γλώσσα. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί είτε με βραδύνοια από πλευράς γλωσσολόγων, φιλολόγων κ.λπ., είτε από τη μεγαλοφυΐα του κυρίου Θεοφανίδη. Και επειδή δυσκολεύομαι να υποθέσω ότι τόσες χιλιάδες επιστήμονες ήταν / είναι βραδύνοες, οφείλω να αποδώσω τα εύσημα στον κύριο καθηγητή.

2) Θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε για την υποδοχή που είχαν τα συμπεράσματα της έρευνας του κυρίου Θεοφανίδη από την, καθ' ύλην αρμόδια, γλωσσολογική κοινότητα. Δεδομένου ότι, στον βαθμό που ισχύουν, τα συμπεράσματα αυτά αλλάζουν το “γενεαλογικό δέντρο” των ευρωπαϊκών γλωσσών, θα πρέπει να έχουν προκαλέσει θύελλες συζητήσεων ανάμεσα στους φιλολόγους και τους γλωσσολόγους. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να μάθω πόσοι συνάδελφοί σας τα έχουν ασπαστεί αλλά και υποστηρίξει σε συνέδρια στα οποία έχουν συμμετάσχει, τις διδακτορικές τους διατριβές, τις διδασκαλίες τους, τα άρθρα τους κ.λπ. Ή αν εσείς δεν έχετε τη σχετική πληροφόρηση, αν έχει την καλοσύνη, ας μου το πει ο κύριος Θεοφανίδης. Το ότι οι διαχειριστές του παρόντος blog δεν συμφωνούν με τις απόψεις του κυρίου καθηγητή, προφανώς και δεν αποτελεί κριτήριο για μένα. Ανάμεσα σε χιλιάδες γλωσσολόγους δεν αποτελούν παρά μια μικρή μειονότητα της οποίας η γνώμη ελάχιστη βαρύτητα έχει, αν ο μεγάλος όγκος των συναδέλφων τους ανά τον κόσμο προσυπογράφουν ή έστω δεν έχουν σημαντικές αντιρρήσεις για τις απόψεις του κυρίου Θεοφανίδη.

3) Αν καταλαβαίνω καλά, το γεγονός ότι η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο για το οποίο γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι προέρχεται από το ελληνικό, είναι ένα επιχείρημα, αν όχι απόδειξη, για το ότι τα Αγγλικά αποτελούν ελληνική διάλεκτο. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με άλλες γλώσσες. Π.χ. τα Τουρκικά ή τα Πολωνικά, καθώς και διάφορες αφρικανικές γλώσσες. Έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο να αποτελούν και οι γλώσσες αυτές ελληνικές διαλέκτους;

4) Επίσης, και σας παρακαλώ να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, γνωρίζουμε με αντίστοιχη βεβαιότητα, ότι το ελληνικό αλφάβητο προέρχεται από το φοινικικό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα λέξεις με σαφώς εβραϊκή καταγωγή όπως αμήν, Σάββατο κ.λπ. αλλά και τοπωνύμια π.χ. Σαλαμίνα, μας κάνει να αναρωτιόμαστε για την πιθανότητα η ελληνική γλώσσα να αποτελεί διάλεκτο κάποιας σημιτικής γλώσσας. Έχει γίνει κάποια σχετική έρευνα πάνω στο θέμα;

5) Απ' ό,τι προκύπτει, οι οικονομικές με τις γλωσσικές επιστήμες πρέπει να έχουν αρκετή σχέση αφού ένας οικονομολόγος μπορεί να εκπονεί μελέτες και να διατυπώνει συμπεράσματα σχετικά με την καταγωγή μιας γλώσσας. Για τον λόγο αυτό δεν θα ήταν παράλογο να υποθέσουμε ότι, αντιστοίχως, και ένας φιλόλογος θα μπορούσε να εντοπίσει τρόπους για την καλύτερη λειτουργία της οικονομίας οι οποίοι να είχαν διαφύγει από τους οικονομολόγους. Κάνω αυτό το σχόλιο επειδή γνωστός μου, καθηγητής αρχαίων ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μου είχε αναφέρει ότι ένας πολύ απλός τρόπος ώστε να λυθούν τα οικονομικά προβλήματα των ευρωπαϊκών κρατών είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δώσει εντολή ώστε να τυπωθούν περισσότερα ευρώ τα οποία και θα μοιραστούν στα κράτη-μέλη. Με τα ευρώ αυτά κάθε κράτος θα μπορέσει να καλύψει πλήρως τις υποχρεώσει του καθώς και να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο ζωής των πολιτών του. Αν μάλιστα τα χρήματα δεν αρκέσουν, δεν χρειάζεται παρά να τυπωθούν κάποια επιπλέον. Δεν σας κρύβω ότι όταν άκουσα για πρώτη φορά την συγκεκριμένη άποψη την αντιμετώπισα με δυσπιστία. Αν και ο ίδιος δεν είμαι οικονομολόγος, θεώρησα ότι αν επρόκειτο για κάτι τόσο απλό, κάποιος από τους εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια, οικονομολόγους ανά τον κόσμο θα το είχε σκεφτεί ήδη και δεν θα περίμενε από έναν καθηγητή αρχαίων ελληνικών να του ανοίξει τα μάτια. Το παράδειγμα όμως του κυρίου Θεοφανίδη αποδεικνύει περίτρανα ότι κάτι τέτοιο είναι απολύτως δυνατό! Για τον λόγο αυτό σας παρακαλώ στην επόμενη επικοινωνία σας μαζί του να του μεταφέρετε την συγκεκριμένη πληροφορία. Αν μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να την κάνουμε γνωστή και στους ιθύνοντες του υπουργείου εθνικής οικονομίας, αντιλαμβάνεστε ότι θα λύσουμε σημαντικά εθνικά προβλήματα εν μια νυκτί.

Φοινικιστής είπε...

Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας.

Θερσίτης είπε...

Να είσαι καλά που ασχολείσαι με τέτοια ψώνια και τους αφιερώνεις χρόνο από τη ζωή σου. Μόρφωση και παιδεία στη νεολαία είναι η λύση για την εξαφάνιση αυτών των ευτράπελων φαινομένων.

Φοινικιστής είπε...

Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα.

Έχω προσθέσει συνδέσμους με τις σελίδες σας και θα τις επισκέπτομαι.

Πάρε-Δώσε είπε...

Αν και λίγο άσχετο με το θέμα, διάβασα παραπάνω τον ισχυρισμό, ότι το ελληνικό αλφάβητο, προέρχεται από το φοινικικό.

Είστε βέβαιοι; Για ψάξτε το λίγο καλύτερα και θα διαπιστώσετε, ότι έχει γίνει το ακριβώς αντίστροφο!
Οι Φοίνικες το πήραν από τους Κρήτες αποίκους, που έμειναν γνωστοί ως Φιλισταίοι.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Φοινικιστής είπε...

Σχετικά με τις επιδράσεις που πιθανώς έχει δεχθεί το φοινικικό σύστημα γραφής από τις μινωικές γραφές, έχει γίνει λόγος μεταξύ άλλων στις εξής δύο παλαιότερες συζητήσεις:

1) Διαφωνίες "μελετητών"

2) Η επικρατούσα άποψις

Φοινικιστής είπε...

«Κοράνι, Αλλάχ, Μωάμεθ, λέξεις ελληνικές!»

«Φαίνεται πως διέρρευσε στο ευρύ κοινό ότι ετοιμάζουμε τα βραβεία Γκας Πορτοκάλος, διότι συνεχώς παρουσιάζονται νέες υποψηφιότητες [...]».

Ανώνυμος είπε...

Ελλάς και Αλλάχ

Ελευθεροτυπία, Τρίτη 7 Ιουλίου 2009

Στο φύλλο της Τρίτης 9/6/09 ο καθηγητής κ. Σταύρος Θεοφανίδης ετυμολογεί τη λέξη ΕΛΛΑΣ από το ΑΛΙΟΣ-ΗΛΙΟΣ-ΕΛΛΑΣ (=ΦΩΣ). Εν συνεχεία από το ΕΛΛΑΣ-HELLAS εξάγει το συμπέρασμα ότι το όνομα ΑΛΛΑΧ είναι... ελληνικό και προκύπτει από το HELLAS!

1) ΕΛΛΑΣ: Το όνομα εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Ομηρο. Γεωγραφικά είναι το τμήμα της Θεσσαλίας γύρω από το όρος Όθρυς, που αποτελούσε το κράτος του Αχιλλέα. Η χώρα ονομάζετο Φθία. Ο Ομηρος ονομάζει τους κατοίκους αυτού του τόπου "Μυρμιδόνες", "Αχαιούς" αλλά και "Ελληνες". Επίσης αναφέρει και πόλη "Ελλάς".

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: Η λέξη ΕΛΛΑΣ αποτελείται από δύο συλλαβές, ΣΕΛ και ΛΑΔ. Η ρίζα ΣΕΛ σημαίνει κάτι το φωτεινό και παράγει τις λέξεις ΣΕΛ-ΑΣ (=λάμψη), ΣΕΛ-ΗΝΗ. ΛΑΔ είναι το αντίστοιχο της αγγλικής και άλλων γλωσσών LA(n)D που σημαίνει γη, χώρα, πατρίδα. (Από την ελληνική μεταφέρθηκε στην αγγλική ή ήταν κοινή λέξη των ινδοευρωπαϊκών;). ΣΕΛ-ΛΑΔ-Σ = ΕΛΛΑΣ λοιπόν σημαίνει χώρα του φωτός. Το αρχικόν Σ έγινε δασύ πνεύμα και η λέξη είναι τριτόκλιτη, η ΕΛ-ΛΑ-Σ της ΕΛ-ΛΑΔ-ΟΣ (από τη γενική πτώση βρίσκεται το θέμα των λέξεων). Η συλλαβή ΛΑΔ (=τόπος, περιοχή) διασώθηκε και σε άλλες λέξεις. Οπως ΚΟΙ-ΛΑΔ-Σ, η κοιλάς της κοιλάδος,ΚΟΙ από το κοίτη, ΚΟΙ-ΛΑΔ= περιοχή της κοίτης του ποταμού. ΠΑΛ-ΛΑΔ-Σ, η Παλλάς, της Παλλάδος. (Οσοι αρέσκονται στην ετυμολογία θα βρούνε και άλλες λέξεις).

ΕΛΛΗΝΕΣ: Οι κάτοικοι της χώρας του φωτός, που λάτρευαν τη Σελήνη, λέγονται Ελληνες. Το όνομα ήταν κατ' αρχήν θρησκευτικό. Το όνομα Ελληνες εμφανίζεται μετά το 1000 π.Χ. Ελληνες ονομάστηκαν σταδιακά όλοι οι κάτοικοι της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Μετά την έναρξη των Ολυμπιάδων (776 π.Χ.) και μάλλον εξ αιτίας αυτών, Ελληνες ονομάζονται και όλοι οι νότιοι κάτοικοι μέχρι και Κρήτη, Αιγαίον και Ιόνιον. Ταυτόχρονα σχεδόν, Ελληνες ονομάζονται και στη Μικρά Ασία, Κύπρο, Σικελία και Κάτω Ιταλία. Κατά τους Μηδικούς πολέμους το όνομα γενικεύεται και γίνεται ΕΘΝΙΚΟ. Πρώτος "Ελλάνων αρχηγός" ανακηρύχθηκε ο Παυσανίας μετά τη μάχη των Πλαταιών. Ο Θουκυδίδης γράφοντας ότι κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο "παν το Ελληνικόν εκινήθη", εννοεί όλους τους κατοίκους αυτών των χωρών. Τώρα κατ' αντιστροφήν ονομάστηκε η χώρα από τους κατοίκους. Από τους Ελληνες ονομάστηκε η χώρα Ελλάδα.

2) ΑΛΛΑΧ: Δεν είναι όνομα θεού, όπως εσφαλμένα νομίζουν οι πολλοί, πιθανόν και μη Αραβες Μουσουλμάνοι. Στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες ο Θεός δεν έχει όνομα αφού είναι ΕΝΑΣ. Αν σε όλο τον πλανήτη υπήρχε μόνον ένας άνθρωπος, θα είχε όνομα; Το Γιαχφέ του Ιουδαϊσμού είναι ουσιαστικοποιηθέν επίθετο, κάποια ιδιότητα του θεού, όπως λέμε στον Χριστιανισμό Κύριος, Πατέρας κ.λπ.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΛ είναι το άρθρο της αραβικής γλώσσης. ΛΑΧ στα αραβικά σημαίνει ΘΕΟΣ. Στην αραβική γλώσσα πριν από κάθε λέξη τίθεται πάντοτε το άρθρο ΑΛ. Οπως Αλ-Κάιντα, Αλ-Φατάχ. Σε άλλες μετατρέπεται σε ΕΛ, όπως Ελ-Αλαμέιν. ΑΛ-ΛΑΧ λοιπόν σημαίνει Ο-ΘΕΟΣ. Είναι λάθος να λέμε "Θεός των Μουσουλμάνων είναι ο ΑΛΛΑΧ". Είναι σαν να λέμε "Θεός των Χριστιανών είναι Ο ΘΕΟΣ"».

Θεόδωρος Αντωνόπουλος

συνταξιούχος

Θερσίτης είπε...

Griechenland uber alles ή αἱ σοβαραί ἐπιπτώσεις τοῦ καύσωνος ἐν Ἑλλάδι.
Τώρα που το σκέφτομαι. Μήπως το Ελλάδος παράγεται εκ του αγ-ελάδος και σημαίνει τον αγώνα της αγελάδας να εκπολιτίσει τους βάρβαρους τους Εγγλέζους;
Όι, όι, μάνα μου!

Φοινικιστής είπε...

Οι ετυμολογικές ερμηνείες του Σταύρου Θεοφανίδη δεν είναι πιο σοβαρές!
:)

Μετά την κριτική που του έγινε (βλ. εδώ:

«Τα αγγλικά είναι ελληνική διάλεκτος» (1)

«Τα αγγλικά είναι ελληνική διάλεκτος» (2)

«Τα αγγλικά είναι ελληνική διάλεκτος» (3)

«Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει· νόμους έχει;»

«Τα αγγλικά είναι ελληνική διάλεκτος… αποδεδειγμένα»

«Κοράνι, Αλλάχ, Μωάμεθ, λέξεις ελληνικές!»),

πίστευα ότι ο Σ.Θ. έχει καταλάβει ότι δεν ακολουθεί επιστημονική μέθοδο ετυμολόγησης. Δυστυχώς, στην τελευταία του επιστολή στην Ελευθεροτυπία συνεχίζει τα ίδια.

Ο Σ.Θ. νομίζει ότι η ετυμολογία σημαίνει ένα απλό διανοητικό παιχνίδι, με αυθαίρετες συνδέσεις άσχετων μεταξύ τους τύπων που όμως έχουν μερικούς κοινούς φθόγγους, με προσθαφαιρέσεις φθόγγων κτλ. Οι λέξεις τοποθετούνται στον ιστορικό χρόνο. Δεν αρκεί να μοιάζουν δύο τύποι, ώστε να θεωρηθούν ετυμολογικά συνδεόμενοι μεταξύ τους. Οι ετυμολογικές πληροφορίες στα λήμματα των λεξικών αποτελούν απόσταγμα έρευνας από ειδικούς. Η ετυμολογία (πρέπει να) βασίζεται σε αρχές. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να παίζει ρόλο ο ιδεολογικός παράγοντας, όπως συμβαίνει στις ετυμολογήσεις των λεγόμενων ελληνοκεντρικών, οι οποίοι προσπαθούν σώνει και καλά να τα βγάλουν όλα ελληνικά. Ο σοβαρός ετυμολόγος δεν έχει ιδεολογικές προκαταλήψεις, αγκυλώσεις κτλ. και δεν υποτάσσει την επιστήμη -εν προκειμένω, την ετυμολογία- στην ιδεολογία του.

Όσο για το ποιοι διδάσκουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αυτό είναι μια άλλη, πονεμένη ιστορία...

Ανώνυμος είπε...

Ο κ. Σταύρος Θεοφανίδης βρήκε ευκαιρία να διαφημίσει το βιβλίο του;

Φυσικά, η κ. Χαρά Τσικοπούλου, ο κ. Θεόδωρος Ανδρεάκος, ο κ. Σεραφείμ Δεδούσης και οι λοιποί αποκλείεται να διαμαρτυρηθούν για τη μη τήρηση επιστημονικών αρχών ετυμολογίας από τον κ. Σταύρο Θεοφανίδη…

Ανώνυμος είπε...

Ελληνική λέξη το κοράνι;

Ελευθεροτυπία, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2009