26.1.08

Η εποχή του διαδικτύου

Η εποχή του διαδικτύου. Μια εποχή καινούργιων διαστάσεων επικοινωνίας. Οι ανακαλύψεις της τυπογραφίας, του τηλεγράφου, του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης οδήγησαν κάπως ομαλά στο πέρασμα από το κείμενο στο υπερκείμενο. Ωστόσο, οι συνέπειες του υπερκειμένου είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αντιληπτές από το σύγχρονο άνθρωπο. Ας δούμε έστω και υπό τη μορφή απαρίθμησης ορισμένα ζητήματα που μπορούμε να αναπτύξουμε στις διαδικτυακές επισκέψεις και γιατί όχι συσκέψεις.

Τι αλλάζει;

Αλλάζει η αντίληψη του χρόνου: άμεση μετάδοση μηνυμάτων (εικόνας, ήχου και βίντεο) σε ένα υπερ-κείμενο.

Αλλάζει η αντίληψη του χώρου: μετάδοση του μηνύματος, χωρίς υπερβολή, την ίδια ώρα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Αλλάζουν οι κώδικες: Η επικοινωνία ανάλογα με το μέσο δεν είναι είτε γραπτή, είτε προφορική, αλλά είναι γραπτή, ηχητική, εικονική, κινούμενη εικονική (δηλ. εικόνα σε χρόνο).

Η γλώσσα προσαρμόζεται στις καινούργιες ανάγκες επικοινωνίας: με λίγα λόγια το διαδίκτυο αποτελεί σημαντική πηγή γλωσσικού εμπλουτισμού, αλλά και χώρος γλωσσικού πειραματισμού.

Αλλάζουν τα μέσα: στο παλιό καλό χάρτινο βιβλίο,εφημερίδα κτλ. προστίθενται τα καινούργια μέσα οι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει!

Αλλάζει ο χρήστης: αποκτά καινούργιες διαστάσεις: Από παθητικός δέκτης του μηνύματος γίνεται δημιουργός. Αποκτά καινούργιες ταυτότητες: γίνεται μπλόγκερ, γίνεται φίλος στο Facebook και επικοινωνεί με διαφορετικού τύπου κοινότητες και ομάδες. Έχει ο ίδιος πρόσβαση σε χώρους παραγωγής γνώσης από όλο τον κόσμο: ερευνητικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες, ειδησεογραφικά μέσα κτλ. Η διάσταση του ως συνομιλητής σε χώρο και χρόνο αλλάζει, με πολλαπλές συνέπειες στην επικοινωνία του: οι όροι τηλεδιάσκεψη, χειρουργική στην Αθήνα με το χειρουργό στην Αυστραλία, ζευγάρια εξ αποστάσεως κ.ά. 'περίεργα' καθίστανται πλέον δυνατά.

Υπάρχουν κίνδυνοι: το κυβερνοέγκλημα (πορνογραφία, πειρατεία λογισμικού, χάκερς κτλ.).

Υπάρχει ακόμη και το ζήτημα της ποιότητας των κειμένων, της αξιοπιστίας των συγγραφέων.

Αυτά είναι ορισμένα θέματα συζήτησης περισσότερο, για ένα θέμα μεγάλο που αφορά στη διαδικτυακή επικοινωνία: το πομπό, το δέκτη, το μέσο, την κοινότητα ομιλίας, με κοινωνικές και άλλες διαστάσεις.

Συγγραφέας: Στωικός

Αυτό που λένε, αυτό που εννοούν. Μια (αν)ηθικη πραγματολογία

(…) Φάγαμε αυτά που είχαμε αγοράσει και ξαφνικά, όπως συζητούσαμε, ακούσαμε ένα μπαμ δυνατούτσικο. Αρκετά κοντά σε μας, για να ακούσουμε κα...