29.4.11

ΠΕΡΙΓΛΩΣΣΙΟ

Just another WordPress.com site

30.1.11

βιβλιοκρισία

"Αρχαιολατρία και γλώσσα".
Παρατηρήσεις με αφορμή το βιβλίο του Β. Μ. Αργυρόπουλου (Αθήνα 2009)

Α. Λ. Κατώνης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

[Τμήμα του κειμένου διαβάστηκε στην παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη (24/1/2011).]